fbpx

 > 

 > Kế hoạch học trên lớp

Học viên sẽ được tham gia 4 lớp học 1: 1 (tập trung vào 4 kỹ năng cơ bản trong tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc và Viết; trong đó một giảng viên sẽ dạy 2 kỹ năng trong 1 tiết học kéo dài 50 phút), 2 nhóm nhỏ và 2 nhóm lớn.
Các quy tắc và quy định giảng dạy phải được tuân thủ nghiêm ngặt.
Học viên tham gia hơn 4 tuần học có thể nhận được bằng chứng nhận của trường đại học.
※ Đó là một trong những quyền lợi mà học viên có thể đạt được nếu chuyên cần đầy đủ và không nhận bất kỳ giấy cảnh báo nào từ phía nhà trường.

Kiểm tra cấp độ

・ Bài kiểm tra cấp độ hàng tháng được thực hiện vào thứ Năm cuối cùng của tháng. Bài kiểm tra này được thực hiện sau khi học viên hoàn thành 4 tuần học ở Học viện.
・ Từ 8:30 đến 11:30 sáng
・ Học viên học khóa ngắn hạn cũng có thể làm bài kiểm tra cấp độ hàng tháng.
・ Trường hợp học viên khóa ngắn hạn ở tại học viện dưới 4 tuần, bài kiểm tra sẽ được diễn ra vào thứ năm của tuần lễ tốt nghiệp.
・ Học viên phải tham gia bài kiểm tra một tuần trước lễ tốt nghiệp.

THỜI GIAN BIỂU

Thời gian LỊCH

06:30 – 07:30

Ăn sáng

07:40 – 08:30

Tiết 1

08:35 – 09:25

Tiết 2

09:35 – 10:25

Tiết 3

10:30 – 11:20

Tiết 4

11:30 – 12:20

Tiết 5

12:20 – 13:20

Ăn trưa

13:20 – 14:10

Tiết 6

14:20 – 15:10

Tiết 7

15:15 – 16:05

Tiết 8

16:15 – 17:05

Tiết 9 * Lớp đặc biệt

17:10 – 18:00

Tiết 10 * Lớp đặc biệt

18:00 – 19:00

Ăn tối

19:00 –

Thời gian tự do
Danh sách giáo trình

Giáo trình Speaking / Listening

Giáo trình Reading / Writing