fbpx

 > 

 > Chuẩn bị cho việc du học

Gia hạn Visa và chi phí I-Card
SSP (Giấy phép học tập cho sinh viên) phải được thanh toán khi nhập cảnh.
Giao dịch gia hạn VISA vào mỗi thứ Hai, từ 8:00 sáng đến 2:00 chiều.
Ứng dụng I-CARD cần thiết cho những học viên muốn ở lại hơn 8 tuần hoặc 59 ngày.
Gia hạn VISA lần 2, học viên phải trả thêm 3000 pesos (bao gồm thanh toán I-CARD)

Chi phí và tiền đặt cọc khác SSP: 6,500 pesos
Gia hạn visa VISA 29 ngày VISA 59 ngày
8 tuần Gia hạn Visa lần 1: 3,440 pesos Không
12 tuần Gia hạn Visa lần 2: 4,710 pesos + thẻ ID 3,000 pesos Gia hạn Visa lần 1: 4,710 pesos + thẻ ID 3.000 pesos
16 tuần Gia hạn Visa lần 3: 2,740 pesos Gia hạn Visa lần 2: 2,740 pesos
20 tuần Gia hạn Visa lần 4: 2,740 pesos Gia hạn Visa lần 3: 2,740 pesos
24 tuần Gia hạn Visa lần 5: 4,350 pesos Gia hạn Visa lần 4: 4,350 pesos

**Hỗ trợ xử lý gia hạn visa giúp quá trình gia hạn của học viên thêm thuận lợi. Học viên phải đích thân kiểm tra ngày hết hạn visa và thời gian gia hạn. Đơn xin gia hạn visa phải được hoàn thành chậm nhất một tuần trước khi hết hạn visa.